Über Jan Keuning

Jan Keuning, Hypnosetherapeut und Osteopath DO GDK-CDS
Jan Keuning, Hypnosetherapeut und Osteopath DO GDK-CDS

 Jan Keuning, Praxisinhaber

Osteopath D.O.

Interkantonales Osteopathie-Diplom GDK-CDS

Dipl. Physiotherapeut

APM Therapeut nach Penzel

 

Hypnosetherapie Jan Keuning

Promenade 60

7270 Davos Platz

Tel.: 079 9083501

info(at)hypnosetherapie-keuning.ch


Merchant Equipment Store Credit Card Logos